НАПЕРДА̀ША

НАПЕРДА̀ША. Вж. напердашвам.

Списък на думите по буква