НАПЕРДА̀ШВАНЕ

НАПЕРДА̀ШВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от напердашвам и от напердашвам се.

Списък на думите по буква