НАПЀРЧЕНО

НАПЀРЧЕНО нареч. Разг. Наперено. — Дай, Данко, и аз да налея някоя кофа. Отпочини си — каза непознатият, пристъпи наперчено и посегна към кофата. Кр. Кръстев, К, 131.

Списък на думите по буква