НАПЀЦВАМ

НАПЀЦВАМ СЕ, -аш се, несв.; напѐцам се, -аш се, св., непрех. Диал. Големея се, гордея се, надувам се, напендервам се. Напецал ся като въшка. Погов., Н. Геров, РБЯ III, 195.

Списък на думите по буква