НАПЕЧА̀ТВАМ

НАПЕЧА̀ТВАМ, -аш, несв.; напеча̀там, -аш и напеча̀тя, -иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Издавам в печатен вид; отпечатвам, публикувам. Фотинов напечатва статията на учения си сънародник [Г. Кръстевич], станал бързо авторитет в книжнината ни и в разгорялата се по-късно борба за черковна независимост. М. Арнаудов, БКД, 15. По това време и аз написах и напечатах драмата си "Руска". К. Величков, ПССъч. I, 7. — Дай ми тия приказки. Аз ще ги напечатя в много книжки и ще ги пратя на хората да ги четат, за да се научат как да станат по-добри. О. Василев, ЖБ, 251. Така написа една цяла книга, която напечата и раздаде на по-предни людие, на които ся чуяше думата. Й. Груев, СП (превод), 228.

2. Разг. Написвам на машина нещо. Напечатах си отчета. Напечатах няколко страници от статията, но не съм я довършил. напечатвам се, напечатам се и напечатя се страд. Наедно с прокламацията, напечатва се и Петьофевата песен "Стани, маджарино". П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 145. И той написва драмата "Отечество", която и скоро се напечата. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 94. Изпращам ви "Химнът на жената", за да се напечати, ако може. Хр. Смирненски, Съч. III, 85.

Списък на думите по буква