НАПЕЧА̀ТВАНЕ

НАПЕЧА̀ТВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от напечатвам и от напечатвам се; отпечатване. Пръв път бях чел разказ от Елин Пелин в ръкопис преди три години. Сам авторът, .., ми го беше дал за напечатване в "Летописи". К. Величков, Събр. съч. VIII, 188. За напечатване на лирическа песен едва ли има по-хубав шрифт от немския готически. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 127. Няколко дни след напечатване на резолюцията в селото пристигна градският околийски началник. Ал. Спасов, С, 24. В сегашното напечатване на притчите аз премислих и друго: че, като народно достояние, те тряба да се напишат тъй, както ги народът изговаря. БКн, 1895, март, кн. 2, ч. I, 206.

Списък на думите по буква