НАПЕЧЀЛВАМ

НАПЕЧЀЛВАМ, -аш, несв.; напѐчеля, ‑иш, мин. св. -их, св., прех. Спечелвам нещо в значително количество. Едни обещаваха да се наплатят, като продадат агнетата, други — като се върнат от гурбет и напечелят пари. Кр. Григоров, ПЧ, 70. — На, чедо — каза той.. Да се погаждате и да напечелите къща и имот, да отгледате деца и внуци и да им се радвате така, както и ние сега на вас се радваме. Г. Караславов, ОХ I, 418. За друго не е мислял, освен как да напечели повечко имане. Ил. Блъсков, Китка V, 1887, кн. 16, 3. Скоро напечелил в провинцията толкова пари, щото могъл да изплати сичките си дългове. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 338. напечелвам се, напечеля се страд. Пари ще се напечелят, .., въглища ще се изкопаят, мислеше си запасният полковник, но земите завинаги оставаха загубени... Г. Караславов, ОХ III, 339.

НАПЕЧЀЛВАМ СЕ несв.; напечѐля се св., непрех. Спечелвам много, колкото ми се иска, до насита. Тъй и тъй веднаж бяха се подредили между враговете на Портата, защо поне да не се напечелят? Дружината — .. — бе оплячкосала наскоро Златишко, Пирдопско и някои софийски села. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 540. Кондо ходи на печалба, напечели се и, слава Богу, добре сме! Д. Немиров, Б, 142.

— Друга (диал.) форма: напеча̀лвам.

Списък на думите по буква