НАПЕЧЀЛВАНЕ

НАПЕЧЀЛВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от напечелвам и от напечелвам се.

Списък на думите по буква