НАПИПЀРВАНЕ

НАПИПЀРВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напипервам и от напипервам се; напиперяне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква