НАПИПЀРЯНЕ

НАПИПЀРЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напиперям и от напиперям се; напиперване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник …, 1941.

Списък на думите по буква