НА̀ПИС

НА̀ПИС м. Остар. Книж. Записка. За да докажем колко оценяваме тяхното [на учените] усердие към нашето народно просвещение .., вместихме в тази книжка почти изключително техните написи, които говорят, ... за любовта към отечеството и към своя народ. БКн, 1859, кн. 1, 73-74.

Списък на думите по буква