НАПИСА̀НИЕ

НАПИСА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Писмен текст, писание. // Официален документ, грамота. В неговото [на Йоан Асен] време царуваше Лев Исаврянин, .., и имаше нужда голема. Того ради моли Асеня да дойде на помощ и обеща му се с написанием да му даде царска титла и венец. Хр. Павлович, Ц, 23.

Списък на думите по буква