НАПЍСВАМ

НАПЍСВАМ, -аш, несв.; напѝша, -еш, мин. св. напѝсах, св., прех. 1. Обикн. с членувано същ. Пиша нещо до край, изцяло. Най-после кметският написа каквото пишеше, прокашля се и запристъпва наежено към него. Ст. Даскалов, БМ, 59-60. Написах писмото и тогава се сетих какво съм забравил да пиша. Написах си домашното.

2. Отбелязвам нещо в писмена форма, чрез писане; записвам, изписвам. — Ще ми напишеш на един лист — .. — имената на всичките ми длъжници. А. Гуляшки, МТС, 60. От парахода влязохме в едно обширно с високи железни сводове помещение, около стените на което бяха написани на висещи картони всичките латински букви наред. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 39. Още сутринта рано жена му написа на листче да купи масло, лук, фасул. Чудомир, Избр. пр, 242. Получените числа написваме едно под друго тъй, щото всякое следующо да стои една цифра надясно и после ги събираме. К. Кърджиев, А, 281.

3. Изготвям писмен текст (на документ, изложение и под.). Върна се в министерството си и написа дълбокомъдър доклад от четирийсет листа. Ив. Вазов, Съч. IХ, 191. — Седни и напиши показанията си. Д. Добревски, БКН, 241. Аз съм написал едно заявление до префекта, дали ще ми помогне? Ал. Константинов, Съч. I, 137. Другият разузнавач през време на действието ще вземе адресите на свидетелите, ще напише протокол. О. Василев, Л, 74. — А сега прегледай ме и ми напиши медицинско. Д. Ангелов, ЖС, 68.

4. Създавам, сътворявам литературно, научно или музикално произведение. Обещал ми е най-тържествено, че ще напише поемата си! О. Василев, Л, 10. Смятах тогава да продължа издаването на книжовните си трудове — написани по-рано и ония що имах предвид да напиша — в няколко такива книги. Т. Влайков, Съч. I, 1925, б.с. По това време и аз написах и напечатах драмата си "Руска". Ив. Вазов, ВБ, VII. Но колко от нас / са написали песни / за този незнаен / работник, / който се просва / в леглото без мисъл? Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 74.

5. Самост. и в съчет. с писмо, бележка. Обръщам се към някого писмено, с писмо, пращам на някого писмо; пиша. Даже и до тая минута не е написал на баща си де се намира, какво работи и здрав ли е. Л. Каравелов, Съч. II, 64. Каменов написа на шурея си и го помоли по-скоро да му яви как стои работата и защо толкова се забавят. Т. Влайков, Мис., 1895, кн. 2, 151. Полковникът почна да прибира багажа си; написа бележка до частта да му изпратят ординареца и започна да се облича. Л. Стоянов, Х, 107. Нашият дипломат му написва едно грубо писмо, в което заявяваше, че прекъсва с него по-нататъшните сношения. Ал. Константинов, Съч. I, 284.

6. Остар. и диал. Нарисувам, изрисувам, изписвам. Отново дядо Недко разказа как беше написал иконата си. Й. Йовков, Ж 1945, 251. — Виж, тука, на другата страна [на картината] пък и него са написали, че езди на бухалка. Ив. Вазов, Съч. VIII, 80. Искам

на всяка цена да стана живописец, само за да напиша една маслена картина, която ми е оживяла в душата. А. Страшимиров, А, 325. Обаянието е така присъщо на Рафаеловия гений, .. То е оставило следи и в портретите, които е написал и които са така много, щото биха могли сами да съставят една галерия. К. Величков, ПССъч. III, 178.

7. Диал. Изрисувам, изписвам (вежди, устни и под.). Написвам вежди. Н. Геров, РБЯ III, 197. написвам се, напиша се страд. Като се вземе под съображение извънредната сила на жертвата, убийството сигурно е извършено от няколко лица и в такъв дух се написа актът. БД, 1909, бр. 3, 4. Драги княже, нареди да се напише хрисовул, че дарявам две села при Росица, с пасбищата, горите и отроците им на тая света обител в благодарност за гостоприемство. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 72. Тия отделни произведения, .., написват се тъй, щото едноименните членове да дойдат един подир друг. К. Кърджиев, А, 277. написвам си, напиша си възвр. и взаим. Написах си шестица в бележника.

Напиши си на челото. Разг. Внимавай, запомни нещо, имай предвид нещо, съобразявай се с нещо. Аз не обичам новите вина; напиши си това на челото. Л. Каравелов, Съч. II, 106.

Списък на думите по буква