НАПЛАСТЀНОСТ

НАПЛАСТЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Спец. Качество на напластен. Структурата на скалите и техният строеж в масива, .. обуславят физико-механичните свойства на скалите — еластичност, пластичност, .., напластеност, хигроскопичност и водонепропускливост. Х. Попйорданов и др.., ПИ, 109. Гнайсът е скала, по състав приличен на гранита (кварц, ортоклаз и слюда), обаче минералите му се нареждат тъй, че той се показва с доста ясна напластеност. ПН, 1934, кн. 4, 56.

Списък на думите по буква