НАПЛАТЯ̀

НАПЛАТЯ̀1. вж. наплащам1.

НАПЛАТЯ̀

НАПЛАТЯ̀2. вж. наплащам2.

Списък на думите по буква