НАПЛА̀ША

НАПЛА̀ША. Вж. наплашвам.

Списък на думите по буква