НАПЛА̀ШЕНО

НАПЛА̀ШЕНО нареч. Чувство на страх, създаден от някого или от нещо. Ленчето нещо наплашено гледа и макар че беше рано сутрин, някак горещо ти става. В. Бончева, АП, 83. Конят, .., сега изведнъж наостри уши, дръпна се назад и като изправи глава, зацвили тихо, наплашено. Й. Стоянов, ПД, 37. — Люта арменко! — извика Райна и погледна наплашено на ядосаната баба. Е. Мутева, РБЦ (превод), 28.

— Друга (диал.) форма: наплашѐно.

Списък на думите по буква