НАПЛЀСКВАНЕ

НАПЛЀСКВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от наплесквам и от наплесквам се.

Списък на думите по буква