НАПЛЀСКУВАНЕ

НАПЛЀСКУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наплесквам и от наплесквам се; наплескване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква