НАПЛЀТКА

НАПЛЀТКА ж. Диал. Допълнително изплетена част върху нещо плетено.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква