НАПЛЍСКВАМ

НАПЛЍСКВАМ, -аш, несв.; наплѝскам, -аш, св., прех. Намокрям, напръсквам, заливам с вода чрез плискане. Той се облича набързо, наплисква си лицето със студена вода на кладенеца и грабва тоягата си. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 284. Когато гозбата беше готова, горяните се струпаха край кладенчето и наплискаха с вода очернените си лица, ръце. Л. Галина, Л, 71. Привечер излязоха да метат дворовете и улиците, всеки пред своя двор, наплискаха с вода. Д. Талев, ЖС, 419. Пиян ли си, Петре бане, / ... / Ко ми бъдеш пиян заспал, / трезъв стани, наметни се, / .., / наплискай си

черни очи. Нар. пес., СбВСтТ, 23. наплисквам се, наплискам се страд. и възвр. Най-после ние можем да се съблечем до кръста и да се наплискаме със студена вода в общия умивалник. К. Калчев, ДНГ, 15. Той [Теодосий] бързо слезе от канарата, наведе се над реката и се наплиска със студена вода. Ст. Загорчинов, ДП, 209.

Списък на думите по буква