НАПЛЍТАМ

НАПЛЍТАМ, -аш, несв.; наплета̀, -ѐш, мин. св. наплѐтох, прич. мин. св. деят. наплѐл, св., прех. 1. Изплитам много неща или голямо количество от нещо. Наплетох ви по три чифта вълнени чорапи. М. Грубешлиева, ПИУ, 25. Наплетох си доста неща за зимата. // Разш. Диал. Изплитам нещо. — "Не дрема, бае, не дрема, / нало си мрежа очите, / че съм била на седенка, / ..,/ мъжко огърле наплела." Нар. пес., СбВСтТ, 464.

2. Допълнително плета върху нещо плетено, за да го уголемя, да го закърпя чрез плетене върху дупката и под. Денка уши на синовете си летни дрешки, наплете и закърпи чорапите им. Ст. Мокрев, ЗИ, 86-87. Майка му, сложила очила на носа, наплиташе пети на стари чорапи. Б. Болгар, Л, 96. Дойде горският и го попита кошле ли наплита, а оня му вика: Кошле, кошле, .., издъни му се дъното, та съм седнал с малко ракита да го подкърпя. Й. Радичков, ЧП, 244.

3. Непрех. Разг. За прежда — при плетене давам голям обем на плетивото, позволявам по-бързо да се достигне желаният размер. Тази прежда доста наплита, дебела е.

4. Диал. Сплитам на плитки. — Стани, ма, майчо, разчеши, / та ма на дребно наплети, — / утре невеста торнувам / на чуждо село далечно". Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 84.

5. Диал. Извършвам обред, свързан с народния обичай наплитане, настригване; настригвам. Кум Дуган каже Петкани: / "Абар [хабер] ми доде, Петкано, / да идем ниа да кръстим, / да кръстим девет детенца / и още девет да наплетем." Нар. пес., СбНУ ХLIV, 157. Кога си тамо ойдоа, / девет невести венчаха / и девет деца кръстиа, / и други девет наплели, / млого са дари везели. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 197. Снощи ми са довтасали / от три страни три калески, / три калески, три здравици: Първа здрава да кръщавам, / втора здрава да наплитам, / трейкя здрава да венчавам. Нар. пес., СбНУ II, 4-5.

6. Диал. Ям много и бързо; плюскам, набивам (Н. Геров, РБЯ). наплитам се, наплета се I. Страд. Бай Митьо занесе двата виенски стола да се наплетат, понеже бяха продънени, а дъщерите подреждаха цветята. Чудомир, Избр. пр, 68. II. Възвр. от наплитам в 4 знач. По глава да се умиеш, / по-тънко да се наплетеш, / че д'идем, либе, че д'идем, / да викнем Лало касапче. Нар. пес., СбВСтТ, 424.

Списък на думите по буква