НАПЛОДЯ̀

НАПЛОДЯ̀. Вж. наплодявам и наплождам.

НАПЛО̀ДЯ

НАПЛО̀ДЯ. Вж. наплодвам.

Списък на думите по буква