НАПЛОДЯ̀ВАНЕ

НАПЛОДЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наплодявам и от наплодявам се. Особен интерес представляват и неговите [на Божан Ангелов] обобщителни статии.. като "За уличната сензационна литература" ("Мисъл", 1903), дето е разгледал опасностите, които крие за правилното развитие на художествената литература наплодяването на огромна сензационна литература. Ив. Богданов, СП, 57.

Списък на думите по буква