НАПЛЮ̀ВАНЕ

НАПЛЮ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ.

от наплювам и от наплювам се.

Списък на думите по буква