НАПЛЮ̀НЧВАНЕ

НАПЛЮ̀НЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наплюнчвам и от наплюнчвам се.

— Друга (простонар.) форма: наплю̀мчване.

Списък на думите по буква