НАПЛЮ̀СКВАНЕ

НАПЛЮ̀СКВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от наплюсквам се.

Списък на думите по буква