НАПОВАЛЯ̀ВАНЕ

НАПОВАЛЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наповалявам и от наповалявам се; наповаляне.

Списък на думите по буква