НАПОДОБЯ̀ВАНЕ

НАПОДОБЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наподобявам и от наподобявам се. Голяма част от обредните форми на обичаите представя именно такива действия, при които чрез наподобяване се мисли, че се прави причиняване. Ив. Хаджийски, БДНН I, 144. Тази чинка е твърде интересен случай на конвергенция (наподобяване) при птиците и извънредно много прилича на коприварчето (..) или на певеца. Н. Боев, Г, 96.

Списък на думите по буква