НАПО̀ЙВАНЕ

НАПО̀ЙВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от напойвам и от напойвам се; напояване.

Списък на думите по буква