НАПОЛЕО̀НЧЕ

НАПОЛЕО̀НЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от наполеон. Той беше изгубил в клуба на зелената маса, .., една порядъчна сума наполеончета и беше затуй много сърдит и недоволен. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 3-4, 236. Дъщерите ѝ, тоест жените ни, твърдяха, че майка им притежавала стари турски пендари и наполеончета. ВН, 1961, бр. 3175, 4. Моите наполеончета и минцове изчезнаха, без да оставят друга диря, освен една постелка, която си бях купил с време. Св. Миларов, СЦТ, 19.

Списък на думите по буква