НАПО̀МВАНЕ

НАПО̀МВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от напомвам и от напомвам се; напомнуване, напомняне.

Списък на думите по буква