НАПОМИНА̀ВАНЕ

НАПОМИНА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от напоминавам, напоминавам се и от напоминавам си; напомняне, спомняне, припомняне, напомнюване, вспомняне, вспоминане, напоминане, напоминание.

Списък на думите по буква