НАПО̀МНУВАНЕ

НАПО̀МНУВАНЕ, мн. -ия и -та, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от напомнувам, напомнувам се и от напомнувам си; напомняне, напомване, напомнюване. Он [Търново] е бил столнина на българските царе.. В него има доста добри напомнуванета за българската слава и държава. Г. Икономов, КЗ, 37.

Списък на думите по буква