НАПО̀МНЮВАМ

НАПО̀МНЮВАМ, -аш, несв. (остар. и диал.); напо̀мня, -иш, мин. св. -их, св., прех. и непрех. Напомням; напомвам, напоминам, напоминавам, напомнувам. Благодарение на тези големи грамади, които напомнюват на мрътви каменни реки в тази си, така наречена Струмска част, Витоша е най-мъчно проходима и наглед най-неприветлива. П. Делирадев, В, 115-116. Решително Ви напомнювам сине мой, че вий ще ся лишите от отеческите ми милости и благоразположения. С. Попов и др., ТБП, 19. — Младий юнако, аз те обичам, ти ми напомнюваш моя син! Ст. Ботьов, К (превод), 30. Колко често заплашваше този сън нейното майчино сръце. Напразно ѝ напомнювах аз, че сънищата са само игри на фантазията. Ч, 1871, кн. 23, 270. напомнювам се, напомня се страд. Тойзи почитающий своето отечество син,.. не ще да има нужда да му ся напомнюват длъжността към отечеството, обязаностите към своите събратя. Ч, 1871, кн. 14, 431. напомнюва се, напомни се безл. Напомнюва ся прочее, че които искат да слушат отсъжданията,.., нека ходят в особното, отредено място в това отделение, за да слушат. Дун, 1866, бр. 76, 1.

НАПО̀МНЮВАМ СИ несв. (остар. и диал.); напо̀мня си св., непрех. Спомням си, припомням си; напомням си, вспомням си, вспоминам си, напомвам си, напоминавам си, напоминам си, напомнувам си, напоминавам си. Отде ми иде това необикновено нажаляване? .. Сега в тъмницата напомнювах си тоя страх. Др. Цанков, ТМ (превод), 4. Нашите читатели си напомнюват историята на Настрадин ходжа. Ч, (1871, кн. 23, 710.

Списък на думите по буква