НАПО̀МНЮВАНЕ

НАПО̀МНЮВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от напомнювам и от напомнювам се; напомняне, напоминаване, напоминане, напомнуване.

Списък на думите по буква