НАПО̀МНЮВАНИЕ

НАПО̀МНЮВАНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Напомняне; напоминание, напомнюване, напомняние. Турците не смеяли да го нападнат .., а болярите, при напомнюванието на името му, треперяли като листо. Ст. Ботьов, К (превод), 96. Арменският патриарх, който видя, че неговите напомнювания не са земат във внимание,.., даде си оставката. НБ, 1877, бр. 68, 266.

Списък на думите по буква