НАПО̀МПВАНЕ

НАПО̀МПВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от напомпвам и от напомпвам се. Напомпване на гума.

Списък на думите по буква