НАПОПЪ̀РЖВАМ

НАПОПЪ̀РЖВАМ, -аш, несв.; напопъ̀ржам, -аш, св., прех. Диал. Изказвам псувн, ругатня, попържам някого, нещо докрай; напсувам. По едно време замлъкна — сякаш да събере последна сила — и напопържа с пълен глас султана и аллаха. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 326. — А пък мен най ми се харесва като напопържам някого — изтърси чистосърдечно Данко Харсъзина. Ал. Константинов, БГ, 138.

Списък на думите по буква