НАПОПЪ̀РЖВАНЕ

НАПОПЪ̀РЖВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напопържвам; напсуване.

Списък на думите по буква