НАПО̀РВАНЕ

НАПО̀РВАНЕ ср. Отгл. същ. от напорвам и от напорвам се.

Списък на думите по буква