НАПО̀РКВАМ

НАПО̀РКВАМ СЕ, -аш се, несв.; напо̀ркам се, -аш се, св., непрех. Разг. Грубо. Напивам се, ставам пиян ; натрясквам се, нарязвам се, насвятквам се, натаралянквам се, накърквам се, нафирквам се, насмърквам се. — Кому е притрябвала въшливата ти кожа?Щом от нея може да се стърже печалба, може да им потрябва и за нещо друго... Но и вие усещате вятъра, колкото го усещам и аз, д,ида поне да се напоркам... Х. Русев, ПЗ, 28-29. Във избата и с водка се напорках! Н. Марангозов, ЯВ, 77.

Списък на думите по буква