НАПО̀РКВАНЕ

НАПО̀РКВАНЕ ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от напорквам се; напиване, натряскване, нарязване2, насвяткване, натаралянкване, накъркване, насвиркване, насмъркване.

Списък на думите по буква