НАПОСЛЀДОК

НАПОСЛЀДОК нареч. Остар. Книж. Напоследък; напоследне. Петовековният български затъпкан гений напоследок ето захвана постепенно да са проявлява у много съотечественици. НБ, 1876, бр. 55, 212. Като придобих напоследок голямо количество Ландишов спирт, аз изново наченах да го [болния] лекувам. ЦВ, 1859, бр. 443, 4. Приятелите и неприятелите на Сърбия вярват, че тя напоследок .., може да захване войната. НБ, 1876, бр. 6, 22. Напоследок дойде време да затварят кантората. БКн, 1859, март, кн. 1, 169.

Списък на думите по буква