НАПОСЛЕДЯ̀ВАНЕ

НАПОСЛЕДЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от напоследявам и от напоследявам се.

Списък на думите по буква