НАПРА̀ВА

НАПРА̀ВА ж. 1. Само ед. Дейност, при която нещо се изработва, създава чрез човешки труд; изработване, правене, направяне. Замисли се, както се замисляше винаги, преди да почне направата на някое огърлие или малък изящен пръстен. Д. Спространов, ОП, 156. Някога тази част на града беше голо поле с дълбоки и безформени ями, изкопани за направата на кирпич. Г.

Караславов, Избр. съч. Х, 67. Направата на римски кантар е едно приятно и същевременно много полезно за вас занимание. К, 1963, кн. 3, 46. // Построяване, строеж на нещо. Генералът се беше извърнал и наблюдаваше направата на понтонния мост. П. Славински, ПЩ, 491. Обадиха му един ден, че се зафаща направата на железница из устето. Ив. Вазов, Съч. Х, 102. Не можах да намеря и дядовата ми кондика. В нея имаше харчовете за направата на старата черква. П. Тодоров, Събр. пр II, 401.

2. Само ед. Начин на изработване, направяне на нещо; изработка. Велможите оглеждаха накитите, опитваха тежината им, любуваха се на направата. М. Смилова, ДСВ, 46. Непременно ще поиска от архитекта да украси сградата с един чардак, подобен на Манчовия, но, разбира се, по-изкусен в направата и от по-добър материал. А. Гуляшки, ДМС, 61. След занаятите, едничката промишленост в Родопите е работенето на разни видове аби и шаяци .. Тия аби, ако и да стават по-прости и по-грубички по направата си, обаче са прочути по трайността си. Ст. Шишков, ЖБ, 25-26.

3. Само ед. Разг. Конструкция, модел на изработка на нещо. Каруцата му бе друга направа, без дзилове. Й. Радичков, ББ, 27. Близо до военното министерство има вехта, бедна дъсчена къща с малко чудата направа. Ив. Вазов, Съч. ХI, 105. В Америка прозорците на сградите се много различават по направа от тия в Европа. Там те се отварят като някогашните прозорци на дюкянчетата в нашите провинциални градчета, не навън или навътре, а се вдигат нагоре. Г. Белев, КВА, 297.

4. Разг. Съоръжение, изделие, което се получава в резултат от изработване или изграждане; изработка, произведение. В ъгъла зад кревата имаше малко шкафче от масивно дърво с доста поизтъркани резби. Личеше, че е стара направа и че е дело на добри майстори. Г. Караславов, ОХ I, 32. Обявленията за проданта на варки, ладии и други водоходни направи ся залепят на пристанищата и на водоходни направи, които са за продан. ВП, 62. Железарската фабрика на Брок et Cie в Ингелишко, която ся е прочула, че прави изкусни машини повечето за земледелческо и домашно употребение, миналото лято дала едно изпитание на своите направи. Лет., 1874, 182. Това беше солидна каменна направа за разлика от дървените къщи наоколо, които горяха като плевни при честите цариградски пожари. Т. Жечев, БВ, 103.

5. Остар. Книж. Образувание, формация. Посрещаше една с друга различни геологически направи (формации) и най-напокон след много години издаде на свят прочутото си съчинение за старий червен пясъчник. Й. Груев, СП (превод), 102.

6. Остар. Книж. Физиологичен строеж, структура на организъм, тяло, орган. По колко и каква храна требува да яде всекий, това гляда на възрастта на човека, на направата му и на климата. КН, 1873, кн. 5, 24. Също тъй костите, месата, космите, жилите и пр. и пр. не си приличат по направата и по свойства. Ч, 1871, бр. 22, 693. Буболечките се делят на единадесят разряда споряд направата на крилата им. Д. Мутев, ЕИ, 70. Направата на стридата е съвсем проста в сравнение с направата на человеческото тяло. ИЗ 1874-1881, 1882, 48. Ако разглядаме добре направата на растенията, ще видим, че тя състои от клетчната тъкан. Д. Мутев, ЕИ, 83.

Списък на думите по буква