НАПРА̀ВИ

НАПРА̀ВИ. Остар. и диал. Съкр. инф. от направя. Нъ и малкото часове на ден, кога ся употребят свясно, могат направи големи чудеса. Й. Груев, СП (превод), 226.

Списък на думите по буква