НАПРА̀ВЯНЕ

НАПРА̀ВЯНЕ ср. Отгл. същ. от направям и от направям се; правене.Той беше специалист по направянето на навехнати ръце и крака и имаше голяма клиентела. Сл. Трънски, Н, 117. В някои места простият наш народ захващал да употреблява Ландишова спирт .. по една капка.. Неговото направяне и неговото .. значение можат да послужат за нас пример в това, как требова да ся предлагат на народът тертипи простонародни. ЦВ, 1859, бр. 443, 4.

Списък на думите по буква