НАПРА̀ВЯНИЕ

НАПРА̀ВЯНИЕ ср. Остар. Книж. Направяне. В разговорите, които тогаз ставаха за направянието на ново училище, той думаше: "Страх мя е, че не е още време." П. Р. Славейков, ГУ, 33. Дойдете ви благословените на Моя Отец! Наследете царството, що е приготвено за вас от направянието на света. Д. Манчев, НН (превод), 107.

Списък на думите по буква