НАПРАКТИКУ̀ВАМ

НАПРАКТИКУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св. Разг. Практикувам дълго, до насита. Според нейните думи, в техния край докторите били кът, та по неволя тя доста се напрактикувала да цери простите "домашни болести". Пряп., 1903, бр. 10, 2. Напрактикувах се тази година в училището — цялото лято мина в практика с учениците.

Списък на думите по буква